#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Se och upplev

Vindala kyrka

Vindalas rundkyrka med tolv hörn är byggd av knuttimrade stockar. Rundkyrkans form anses vara mycket trevlig och praktisk, eftersom alla församlingsbor kan se altaret och predikstolen och kyrkorummet ger en känsla av rymd och frihet.

Vindala kyrka har sin förebild ända från romartiden. Kung Gustav III var förtjust i det romerska, hedniska Pantheon-templet och beordrade sin hovarkitekt att rita liknande kyrkor även i Norden. Vindala kyrka byggdes av kyrkobyggaren Jacob Riif, som sägs ha haft Tavastehus runda stenkyrka som förebild. Vindala kyrka var Riifs sista stora bygge och blev därmed den enda runda träkyrkan. Vindala kyrka var färdigbyggd 1807 och invigdes 1811. Vindala var den sista församlingen i Järviseutu-regionen som fick en egen kyrka.

Altartavlan i Vindala kyrka målades av hovmålaren R.V. Ekman 1872. Motivet är ”Kristus på korset”. De äldsta kyrkoföremålen är från början av 1800-talet. Dessa inkluderar bland annat en mässhake, en ljuskrona, en nattvardskalk av silver och ett oljekärl.

Kyrkan fick orgel 1944. Orgeln är byggd av Kangasala orgelfabrik och är en pneumatisk orgel med två manualer och 15 register och dessutom försedd med två transmitterade stämmor.

Kontakt information
Aktiviteter
Attraktion