#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Se och upplev

Ylihärmä kyrka

Ylihärmä kyrka kom till genom ett initiativ från hemmansägare i Peräkylä och Keskikylä som tillhörde Härmä kapell. Vid den tiden hade Härmä kapell behov att bygga ut kyrkobyggnaden, men efter resoluta förberedelser från böndernas sida inleddes anskaffningen av en egen kyrka i Ruohomäki i Peräkylä. Efter åtskilliga ansökningar började man bygga kyrkan på eget initiativ. När kungen gav byggnadslov i juni 1786 hade männen i byn redan hunnit timra byggnaden upp till 14 fots höjd. Skälet till grundandet av det nya kapellet var förutom byggherrarnas engagemang även den snabba befolkningsökningen i området och det gynnsamma läget mellan Härmä kapell och Lappo kyrka. Kyrkan färdigställdes 1787. De första ritningarna till kyrkan utformades av kyrkbyggaren Antti Hakola, men den egentliga planeraren och byggherren var dock hans son Kaappo Hakola.

Kyrkan är byggd i äkta folklig trästil. Den bästa utsmyckningen är en församling som fyller kyrkan, och troget och talrikt har församlingen samlats för att höra Guds ord. Antalet deltagare i gudstjänsterna är cirka 9 000.

Kyrkans gamla altartavla har renoverats och flyttats till norra flygeln. Den är målad av Thomas Kiempe 1791. Den nuvarande altartavlan är målad av Lauri Hämäläinen 1948. Orgeln är den andra i ordningen och är byggd av orgelkonstruktören Hans Heinrich från Maxmo 1985. Samtidigt byttes även värmen i kyrkan ut. Golvet renoverades sommaren 2002, och som hjälparbetskraft medverkade en stor mängd frivilliga.

Kyrkklockorna anskaffades redan under byggnadsåret från Stockholm. I början användes en klockställning. Klockstapeln ritades av Karl Ludvig Engel och färdigställdes 1828. Alldeles intill klockstapeln öster om kyrkan ligger den gamla begravningsplatsen. Hjältegravsområdet har planerats av den ylihärmäfödde arkitekten och professorn Johan Sigfrid Sirén.