#kesä #kevät #syksy

Hyypänjokilaakson pyöräilyreitti

Hyypänjokilaakson pyöräilyreitit kulkevat vaihtelevassa maastossa kylä-, pelto- ja metsäautoteitä ja polkuja pitkin. Kulku on viitoitettu vihreällä tunnusvärillä merkatuin paaluin sekä nuolimerkein. Reiteillä voi kulkea jokamiehenoikeuksien turvin, omalla vastuulla. Reiteillä ei ole talvi- eikä kesäkunnossapitoa.

Reitti kuuluu Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin reitteihin.

Aktiviteetit
Pyöräily