#höst #sommar #vår
Utflykt, Vandringsleder

Terrassrunda

Denna ringled i Lauhanvuori nationalpark ger dig en inblick i områdets geologiska utveckling och naturens särdrag. Utsiktstornet på Lauhanvuori erbjuder utsikt över ett vidsträckt landskap som domineras av skogar. Det urtida öområdet som omringar bergstoppen består av urtida strandformationer, strandterrasser och sanddyner som numera döljs av skogen. Det helande vattnet i sjön Spitaalijärvi uppfriskar vandrare under heta sommardagar, och längs med dess stränder finns flera rastplatser. Leden är en av de viktigaste vandringslederna i Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark.

Kontakt information
Locality