#höst #sommar #vår
Utflykt, Vandringsleder

Katikka rundslinga

Katikka-kanjonen ligger på sluttningarna av Hyypänjokilaaksos nationellt värdefulla landskap, och den förenar tre branta raviner som skurits in i sandåsen. Stigen följer bäckkanterna och stiger ställvis på erosionsresterna som bildats i kanjonen. Vissa delar av stigen är krävande, men vandraren belönas med fina utsikter och en fin stämning. Södra Österbottens vackraste pärla. I början av vandringsleden finns ett vindskydd och en torrtoalett. Leden hör till Kauhaneva-Pohjakangas nationalparks nätverk av vandringsleder, men är separat från de andra lederna i nationalparken. Leden är en av de viktigaste vandringslederna i Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark.