#höst #sommar #vinter #vår
Se och upplev, Utflykt

Katikka-kanjon

Katikka-kanjon ligger i ett nationellt värdefullt landskapsområde Hyypänjoki-ådal (Hyypänjokilaakso). De speciella landskapen längs kanjonen överraskar och bedårar. I mitten av jämna terränger öppnar sig en djup kanjon med smala åsryggar. I den skuggiga granskogen slingrar sig en tidvis skummande bäck fram. Kanjonen är förtrollande vacker och brant. I botten av kanjonen kan man knappt tro att man är i Södra Österbotten. Branta sluttningar är ca 20 meter höga och delvis fast lodräta.

Till ruttens början

Parkeringsplatsen vid Katikka-kanjon
Kiviluomantie 461
61950 Juonikylä (Kauhajoki)
(WGS84) N62° 14.36163′ E22° 19.42320′

Parkeringsplatsen är skyltad.

Ruttbeskrivning

Rutten är 2 km lång och går längs sluttningarna i kanjonen och i bäckdalens botten. Rutten har blivit jämnad men det finns fortfarande några mycket branta sluttningar. Det finns inga trappor där utan ett rep som ger stöd. Rutten går i torr moterräng och tack vare spångar passerar man de fuktigaste partierna lätt. Det finns också stadiga broar över Katikanluoma. Rutten är markerad med röda fiberband. Stigen syns tydligt i terrängen. Vid utsiktsplatsen finns ett vindskydd. Från parkeringsplatsen kan man också gå längs en rak och jämn stig (300 m) till vindskyddet.

Svårighet

Den korta rutten med sina överraskande landskap är fysiskt krävande och lämpar sig som dagsutflykt för alla vandrare med god kondition. Den tillämpar också för barn och ungdomar med tillräcklig fysisk kondition. Stigen går huvudsakligen genom relativt jämna stigar men ställvis måste man akta sig för rötter.

Bra att veta

I våta eller isiga förhållanden kan rutten vara hal och de brantaste sluttningarna utmanande. Då kan man välja alternativa rutter. Rutten kan vandras i första hand under snöfri säsong. På vintern kan man använda snöskor. I naturskyddsområdet måste husdjur hållas kopplade.
I nationalparken följer man principen om skräpfritt friluftsliv, dvs. ta skräpet med dig.

Omgivning

Katikka-kanjon är en del av nationalparken KauhanevaPohjankangas. Den består av sand och grus och har urgröpts av vatten. Det finns flera olika kanjoner i trakten som har uppstått på samma sätt men Katikka är den mäktigaste. Där växer frodig granskog som har länge fått stå i fred. Det förekommer också murket trä som erbjuder en livsmiljö för skogsarter som utnyttjar det. Även mosstäcket är artrikt. Man kan träffa fåglar så som gärdsmyg och tjäder, man har också träffat mera krävande fågelarter så som mindre flugsnappare och lundsångare. I Katikanluoma lever öring och man kan också se uttrar. Åsarter hör också till kanjonen och t.ex. plattlummer och backtinjam växer där. En sevärdhet längs vägen som lokala människor känner bra är “kolmentuulenlakki”. Där möts tre bäckar som slingrar sig fram i de djupa kanjonerna.

Intressant information om rutten

I kanjonen möts tre bäckar: Katikanluoma, Hosioja och en övre gren av Kyröälv. Åar var länge de viktigaste samfärdslederna och bosättningen bildades längs åstränderna. Bland stenarna i den brantaste forsen i Katikkakanjon finns fortfarande rester av kvarnen som har legat där. Om man tittar noga urskiljer man även vägen som ledde till kvarnen. Katikka-kanjon är en del av Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark sedan år 2010. Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark är den södra myrnaturens pärla, en ödemarkslik fågeloas längs en medeltida väg. Det tar bara en halv timme med bil till nationalparken: www.luontoon.fi/kauhaneva-pohjankangas. I slutet av en kort körning finns också Lauhavuori: s nationalpark: www.luontoon.fi/lauhanvuori. Rutten är också en del av Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-område som man försöker få in på UNESCO världsarvlista år 2018. Läs vandringsupplevelser på Katikka-kanjon på finska: http://bit.ly/katikankanjoni och http://bit.ly/katikankanjoni2

Ladda ner och skriv ut ruttbeskrivningen och kartan här!

Kontakt information
Aktiviteter
Camping