#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Se och upplev

Nurmo kyrka

Nurmo kyrka är byggd av kyrkobyggarna Antti och Kaappo Hakola. Kyrkan invigdes 1779, när Nurmo äntligen hade fått tillstånd att bilda en egen församling och det tidigare olovligen byggda predikohuset blev för litet. Kyrkan byggdes bredvid det gamla predikohuset och omges av en liten begravningsplats som senare har utvidgats många gånger. På kyrkogården finns även ett kapell från 1928 som numera fungerar som bårhus samt en klockstapel på vars vägg finns en fattigbössa av Heikki Mikkilä från 1840. Kyrkan, som under årens lopp har renoverats flera gånger, var ursprungligen rödmålad. Sin nuvarande ljusa fasad fick kyrkan 1913.

Kyrkans interiör domineras av konstnären Väinö Hämäläinens verk Jesus och kvinnan från Samaria från 1914. Kyrksalen har cirka 650 sittplatser. De senaste stora renoveringsarbetena gjordes 1979, då kyrkan reparerades in- och utvändigt med respekt för det ursprungliga utseendet. Samtidigt fick kyrkan även nya kyrkotextilier som designats av Kerttu Vihko-Voipio. 2015 reparerades kyrkans sakristia och sanitetsutrymmena förnyades.