#höst #sommar #vinter #vår
Se och upplev, Utflykt

Pyhävuori-Lakeaharju

Pyhävuori-Lakeaharju vandringsled erbjuder fina sjöutsikter kring Lappajärvi. Lappajärvi sjö är en nedslagskrater som bildades ca 76 miljoner år sedan. Nedslagskratern omges av en vall som i sydvästra stranden höjer sig till 100m över sjöytan och bildar Lakeaharju och Pyhävuori åsen. Särskilt från den bergiga toppen av Pyhävuori öppnar sig en fin och storslagen utsikt över Lappajärvi. Stigen går längs åsen och längs ett växlande skogslandskap och vid Kellaripuro viker stigen till botten av åsen, till en bäckfåra som påminner om istiden.

Till ruttens början

Startpunkt 1

Ruttens östra start-/slutpunkt
Lakeaharju (Vimpeli)

Förlängning av vägen Mäkeläntie (från Alajärvihållet), Förlängning av vägen Serpentiinintie (från Vimpelihållet).
(WGS84) N63° 5.67392′ E23° 49.66988′

Startpunkt 2

Ruttens västra start-/slutpunkt
Pyhävuori (Alajärvi)

Skogsvägens vändplats på toppen av Pyhävuori. En stor informationstavla med karta vid startpunkten.
(WGS84) N63° 4.67411′ E23° 44.15897′

Startpunkt 3

Längs rutten
Kellaripuro (2 km från Pyhävuori i riktning mot Lakeaharju).

Där korsar rutten vägen Pyhälahdentie (Pyhälahdentie 826)
(WGS84) N63° 4.59656′ E23° 45.46821′

Ruttbeskrivning

Pyhävuori-Lakeaharju vandringsled går i omväxlande skogsterränger. Ruttens längd är 6,7 km i en riktning, dvs. för att komma tillbaka till startpunkten måste man gå tillbaka samma rutt. Den sammanlagda sträckan är 13,4 km. Det finns inga regler om vilken riktning som ska tas, men det rekommenderas att man börjar från Lakeaharju och går i riktning mot Pyhävuori för att se de finaste och mångsidigaste utsikterna först i slutet av rutten. Rutten är markerad med gula prickar i trädstammar. I några ställen finns prickarna i pilar. Alla korsningar är tydligt skyltade, oftast med distanser. Rutten har några eldstäder och ett vindskydd. Vindskyddet ligger 2,6 km från Lakeaharju startpunkt.

Svårighetsgrad

Rutten går längs omväxlande skogsterräng för det mesta längs stigar. Terrängen är till största delen torr mo eller berg och stigen lättframkomlig. Det finns några brantare kanter och stigningar längs rutten men dem kan man passera med hjälp av trappor, små broar och rep. Rutten lämpar sig som dagsutflykt för vana vandrare som har normal kondition.

Bra att veta

Det är inte tillåtet att göra upp eld på Pyhävuori. Längs leden finns eldplatser utan ved, däremot på vindskyddet finns det färdigt kluvna vedklabbar. Det finns ingen torrtoalett längs rutten. På området följer man principen om skräpfritt friluftsliv, dvs. ta skräpet med dig. Mobiltelefonerna hörs huvudsakligen väl. Lite kraftigare skor lämpar sig bäst för stigen, men under torrare perioder klarar man sig i allmänhet bra med vanliga fritidsskor. Annars räcker det med en lämplig frididsklädsel enligt vädret. Rutten kan vandras under snöfri säsong. Eftersom rutten korsar flera skogs- och andra vägar med ca 1 kilometers mellanrum går det lätt att välja sträckan enligt eget intresse och egen kondition. Läs vandringsupplevelser på Pyhävuori på finska: http://bit.ly/pyhavuori

Omgivning

Om man går rutten från öster mot väster, börjar rutten vid Lakeaharju motionsbana. Stigen går i början längs tallskog och klippor. Det är mestadels barrdominerande ekonomiskog, men man ser också lövträd och när man fortsätter mot Hirmukorpi finns det också granskog och ett dike. Från vindskyddet öppnar sig den första vyn mot Lappajärvi. Kanten till nedslagskratern som börjar från vindskyddet är bergig. Om man ser noga på stenar och klippor längs stigen, finner man fina exemplar på olika stensorter, deras former och detaljer samt tecken på nötning. Efter karga och steniga moar går stigen längs den skuggiga och frodiga sänkan Kellaripuro där bäcken har format en brantkantig fåra i den sandiga åsen. Ruttens höjdpunkt bildar Pyhävuori, randvallens sydvästra toppen med sina 148 m över havsytan. Sjön Lappajärvi ligger ca 80 meter nedre. På sluttningarna finns fina branter och berghyllor. I närheten av rutten finns också djävulsåkrar dvs. fornstenstrand. På Pyhävuori finns också många små grottor, varav Pirunpesä är den längsta (ca 16 m).

Intressant information om rutten

Klipporna mellan Pyhävuori och Lakeaharju har till största del värderats statligt värdefulla eller mycket värdefulla. Geologer har hittat där bl.a. en rauk och grottor. Lappajärvi med en diameter på 22km är den största kratersjön i hela Europa och den yngsta, mest berömda och mest undersökta kratern i Finland. I områdets skogar finns rikligt med tjärdalar, men de går inte att ses längs stigen. Namnet Kellaripuro (Källarbäck) hänvisar till den fuktiga luften som finns där även på somrarna och namnet Riitaniitty (gräläng) nere vid bäcken berättar hur man en gång i tiden har grälat om naturens gåvor. Brandvaktarens utsiktstorn representerar nyare kultur på Pyhävuori. Tornet har tidigare fungerat som uppvaktningsställe då varning för skogsbrand utfärdades. På Pyhävuori finns också ruinerna för Jaakko Reipakkas (1855-1932) eremithydda, dvs. vägg som har gjorts av stenar under branten och kring grottan. Pyhävuori har haft en stark inverkan på områdets folktraditioner och berättelser. Man berättar fortfarande historier t.ex. om trollar som har bott i grottorna eller hur man har offrat barn där. Pyhävuori tycks ha spelat en viktig roll i människornas liv i trakten. Läs erfarenheter på Pyhävuori på finska: https://retkipaikka.fi/pyhavuori-pohjanmaan-koli/

Ladda ner och skriv ut ruttbeskrivningen och kartan här!

Aktiviteter
Camping