#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Kultur, Se och upplev

Villa Väinölä

Arkitekten Alvar Aalto ritade Villa Väinölä som bostad och kontor till sin bror Väinö Aalto. Ritningarna till byggnaden som färdigställdes 1926 är baserade på Alvar Aaltos ritningar till atriumhuset som han gjorde 1925. Till byggnadens nordgavel ritade Alvar Aalto ett uthus som färdigställdes 1938.

Alajärvi stad köpte byggnaden 1952 och därefter tillkom ytterligare en flygel på husets södergavel. Villa Väinölä har använts av stadens ämbetsverk och restaurerades 1997. Villa Väinölä övergick i Nelimarkkamuseets förvaltning 2015, varfter byggnaden renoverades och togs i bruk igen 2018. I Villa Väinölä arrangeras publika sammankomster och konstutställningar.