#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Kultur, Museer och utställningar, Se och upplev

Sjukhusmuseet

Sjukhusmuseet ligger i Seinäjoki, i området Piiri, Törnävä historiska mentalsjukhus. Museet är verksamt i ett hus ritat av arkitekten Axel Mörne, som ursprungligen stod färdigt för användning av en behandlingsanläggning för epileptiker 1928. Stadsdelens parkområde med dess byggnader har bevarats mycket i sin ursprungliga form.

Sjukhusmuseet presenterar sjukvårdens historia från psykiatri till somatik, samt driften av Härmä sjukhus. Museet har stora lokaler och mångsidiga samlingar som berättar bland annat om Södra Österbottens sjukhus, sjukvårdens historia, behandling av barnsjukdomar, kirurgi, neurologi, drift av militärsjukhus och sjukdomar som erövrats.

Även Törnäva sjukhusområde har varit bebott sedan länge. Fram till 1960-talet utgjorde sjukhuset ett delvis slutet samhälle där patienter, sjuksköterskor, personal och tjänstemän bodde tillsammans. Livet i denna nästan självförsörjande gemenskap presenteras också i Sjukhusmuseet.

      Aktiviteter
      För grupper
      Museer och utställningar