#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Se och upplev

Törnävä kyrka

Törnävä kyrka är Seinäjoki församlings första kyrka. Huset byggdes ursprungligen av ryska staten som krutmagasin vid Östermyra krutfabrik år 1827. Senare beslöt man göra om magasinet till kyrka och byggarbetena utfördes med gemensamma ansträngningar och uppoffringar av församlingen under ledning av fabrikens förvaltare G. A. Wasastjerna.
Törnävä kyrka stod färdig år 1864 och invigdes i augusti samma år. Kyrkans klockstapel är säregen såtillvida att den ursprungligen har fungerat som vakttorn för krutmagasinet och då varit betydligt lägre. Kyrkans arkitektur påminner närmast om gotisk stil med sina spetsbågade fönster och dörrar samt dekorativa predikstols- och altarkonstruktioner.

På portalstolpen i kyrkogårdens gamla stenmur finns en offerlåda som är tillverkad av smederna vid Östermyra bruk. Ovanför den kan man läsa: ”Glöm inte den fattige för att din dag är glad. Giv med glädje så ska även dig bli givet.” Medlen som samlas i offerlådan går till församlingens diakoniarbete för det ändamål orden uppmanar oss att ge vår skärv.

I klockstapeln finns tre klockor, varav två är de ursprungliga bronsklockorna.