#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Se och upplev

Töysä kyrka

Töysä kyrka färdigställdes år 1800 och rymmer cirka 700 personer. Kyrktornet byggdes först 1824. Byggherre var Heikki Kuorikoski, som då var i färd med att bygga kyrkan i Alavo. Tornet byggdes efter ritningar från överintendentens kontor. Den röda kyrkan är korsformad med avfasade inre hörn. Kyrkan har cirka 700 sittplatser. Klockstapeln byggdes 1825 efter Yrjänä Lepistös ritningar. Byggherre var Erkki Leppänen från Jyväskylä.

Kyrkan har renoverats många gånger. Första gången var 1825 i samband med att klockstapeln byggdes. Ytterligare renoveringar gjordes 1844, 1852 och 1874. Det sistnämnda året fick kyrkan ett nytt altare. Följande stora renovering gjordes 1896 under ledning av byggmästare Jussi Kurikka. Renoveringen beskrivs i handlingarna som så genomgripande att det nästan bara var väggarna som återstod av den ursprungliga byggnaden. Det var också då kyrkans väggar fodrades och kyrkan utsmyckades. Kyrkan fick även kaminuppvärmning. Den senaste stora renoveringen skedde 1982. Kyrkans värmeisolering förbättrades, golvet och fönstren förnyades och kyrkan målades invändigt. Elvärme installerades och de gamla kaminerna togs bort. Renoveringen planerades av arkitekt Sakari Lähteinen. Utvändigt målades kyrkan 1984. Färgsättningen utfördes av Eckhard Strahl.

Den nuvarande orgeln anskaffades 1983. Det är en mekanisk orgel med 20 register. När orgeln förnyades behöll man orgelskåpet och den gamla orgelfasaden. Den första altartavlan som avbildade den korsfäste var målad på träytan. Den byttes 1908 ut mot den nuvarande altartavlan som är målad av Väinö Hämäläinen. När konstnären målade motivet “Jesus och den syndiga kvinnan” hade han som modell en kvinna från Töysä i det lokala landskapet.