#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Se och upplev

Jurva kyrka

Jurva kyrka stod färdig 1802. Det är en likarmad korskyrka i gustaviansk stil. Ritningarna godkändes i Stockholm. Bygget inleddes av Gabriel Antinpoika Hakola och arbetet slutfördes av Jaakko Baksi. Kyrkobygget är starkt förknippat med den till Jurva inflyttade kaptenen Gustaf Adolf Hobin. Kyrkan har genomgått stora förändringar sedan den stod färdig: platsen för altaret har ändrats, klocktornet har höjts och den har fått nya färger både exteriört och interiört. Kyrkan har 550 sittplatser.

Kyrkan hade ursprungligen ett harmonium. Den första orgeln byggdes av Kangasala orgelfabrik och hade 17 register. Den nuvarande är inköpt från Hans Heinrichs orgelfabrik 1974 och har 23 register.

Jurva kyrka har alltid haft ett stort kors med en törnekrona som altartavla. Glasmålningarna i korets fönster på båda sidor om altaret är från 1923. De är gjorda av konstnären H. Ahti. Predikstolen är ritad av Carl Kron. Färgen på predikstolen har växlat i olika tidsperioder.

Takfrisen togs fram i den senaste renoveringen efter att ha varit övermålad sedan 1962. Takbjälkarna är dekorerade med sammanlagt tio olika bibelsatser. Inbjudan till nattvardsbordet ovanför altaret lyder: “Kom, för allt är redan klart.” Kyrkan har en dopfunt från 2017 och den är målad av Mikki Paajanen.

Aktiviteter
Attraktion