#sommar
Attraktioner, Museer och utställningar, Se och upplev

Jurva museum

Jurva museum har varit verksamt på den före detta Haapala-gårdens område sedan 1965. På museiområdet finns totalt nio byggnader, varav huvudutställningen finns i Haapala-gården. Jurva museum representerar bondekulturen från 1800-talets slut och sekelskiftet.

Haapala-gården nämns i mantalsskatteförteckningen som nybygge redan 1753. Den nuvarande huvudbyggnaden stod färdig 1874. Huset är en parstuga i två våningar, alltså en typisk sydösterbottnisk bondgård. Ett intressant inslag är korsbrädfordringen under takfoten, som anses vara influerad av den svenskspråkiga regionen, och den tudelade så kallade vargdörren.

Utöver huvudbyggnaden omfattar de ursprungliga byggnaderna på Haapala gård ett lider, en mindre bod och en rökbastu. Resten av de åtta gamla byggnaderna på museiområdet har hämtats från andra delar av Jurva. 

På övervåningen i huvudbyggnaden finns en utställning som växlar varje år. Jurva museum är öppet sommartid och efter överenskommelse vår och höst. Det är ingen entréavgift till museet, men du kan stödja museiverksamheten med en frivillig betalning.

Aktiviteter
För grupper
Museer och utställningar