#höst #sommar #vinter #vår
Se och upplev, Utflykt

Lauhanvuori rundan

Från toppen av Lauhanvuori öppnar sig en fantastisk och vidsträckt utsikt ända till det flacka Österbottens skogar och hav. Samtidigt gör du en resa tillbaka i tiden. Bergsluttningarnas vida tallmoar och toppens frodiga granskogar gömmer spår av istiden, omfattande djävulsåkrar, forntida strandvallar och granitblock (Aumakivi). Naturen varierar mellan vattendrag, myrar och skogar men det finns också små skogssjöar, källor och källbäck.

Till ruttens början

Det finns tre möjliga startpunkter.

Startpunkt 1

Lauhansarvi naturturismcenter
Lauhanvuorentie 490, Isojoki
(WGS84) N62° 07.486′ E22° 03.347′

Det finns en karta över nationalparken och rutten i väggen på Lauhansarvi naturturismcenter. Rutten börjar ca 150m från centret. Där finns en liten port: “Luontopolku Ahvenlammille”
(WGS84) N62° 07.499′ E22° 03.512′

Startpunkt 2

Spitaalijärvi, parkeringsplats
(WGS84) N62° 8.34545′ E 22° 9.36848′

Ingen exakt adress, följ skyltar mot Spitaalijärvi i korsningen av Lauhanvuorentie.

Startpunkt 3

Toppen av Lauhanvuori, utsiktstorn
Lauhanvuorentie 656, Isojoki
(WGS84) N62° 9.12240′ E 22° 10.45475′

Ruttbeskrivning

Lauhanvuorirundan är 23,2 km lång och går i Lauhanvuori nationalpark och dess omgivning. Terrängen består av lättframkomlig moskog och myravsnitten är spångbelagda. Rutten är markerad med grönspetsiga träpålar (västra sidan av nationalparken) och med blåspetsiga träpålar (södra sidan). I nationalparken är stigen tydlig och bara korsningar är skyltade. Lauhanvuorirundan går att börja från östra sidan av parkeringsplatsen vid Lauhanvuori. Leden går från Sarviluoma bylandskap till moskog genom växlande ekonomiskogar och åkrar. Frodiga lundskogar, granskog med källbäckar och Huhtakorpi kivijata som finns i mitten av yngre tallskog erbjuder omväxling längs rutten. Rutten fortsätter förbi en rådjurinhägnad vid Ahvenlammi till Kaivolammi där det finns ett tältningsområde. Från Kaivolammi fortsätter man längs tallmo mot stugan Lauhan kämppä ända upp till den frodiga granskogen i toppen av Lauhanvuori. Från utsiktstornet kan man njuta av fina utsikter. Rutten fortsätter ner mot Spitaalijärvi där det finns ett tältnigsområde till och en brygga där det går lätt att ta sig en simtur. Därifrån tar man spångarna över mossen till den karga och skuggiga granskogen Peräkorpi. Där kan man njuta av bäckar och källor. Leden fortsätter längs tallmo mot Kivijata, det stora granitblocket Aumakivi och delvis längs vägarna via Sarviluomabyn tillbaka till startpunkten vid Lauhansarvi.

Svårighet

Att vandra hela Lauhanvuorirundan kräver bra kondition men man klarar sig med liten vandringserfarenhet. Om man övernattar däremellan klarar man sig också med sämre kondition. Lauhanvuorirundan går i jämn terräng och det finns bara få uppförsbackar. Ruttmarkeringarna är delvis få. Därför måste man vara extra uppmärksam i mindre slitna partier och i frodiga terränger.

Bra att veta

Längs rutten finns många tjänster (se närmare uppgifter i kartan). Det finns några rastbänkar längs leden. Det finns inga regler om vilken riktning som är bäst. Du kan välja startpunkten och sträckans längd enligt eget intresse och egen kondition. Vid Spitaalijärvi finns det ett led på 1km (tur och retur) som är anpassad för rörelsehindrade. Längs rutten finns ett kokskjul och en torrtoalett för rörelsehindrade. Det räcker med en lämplig fritidsklädsel enligt vädret. I våta eller isiga förhållanden kan rutten vara fuktig och spångarna hala. Packa ner en vattenflaska, eftersom man tar inga vattenprov på källarna och bäckarna. Vid eldstaden finns ved men de är inte färdigt kluvna. Ta toalettpapper med dig. I nationalparken måste husdjur hållas kopplade och man följer principen om skräpfritt friluftsliv, dvs. ta skräpet med dig. Mobiltelefonerna hörs huvudsakligen väl.

Omgivning

Lauhanvuorirundan presenterar områdets natur mångsidigt och ödemarksliknande. Skogar och myrar, varierande vattennatur och spår av istiden bildar en omfattande helhet. Kontrasten till källor, källbäckar och frodiga landskap med ormbunkar bildar karga moskog och öppna myrar. Lauhanvuoris berggrund består av sandsten. Kivijata- fornstenstranden dvs. Djävulsåkern är en av de viktigaste sevärdheterna. När sandstenen längs leden övergår i granit är det värd att se Aumakivi, det största granitblocket i området.

Intressant information om rutten

Vid Ahvenlampi finns skogsrenar i en 30 hektars inhägnad. Planen är att de ska föröka sig och sedan släppas ut i naturen. Stigen går några hundra meter längs inhägnaden, dvs om man har lycka kan man se skogsrenar. Tidigare trodde man att Spitaalijärvis vatten kunde bota olika sjukdomar och det berömda “botevattnet” fördes t.o.m. till Rysslands furstar. Intill naturstigen uppe på toppen odlas fortfarande potatis som ett minne från gångna tider då man odlade potatisar uppe för att undvika frosten. Rutten är också en del av Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-område som man försöker få in på UNESCO världsarvlista år 2018. Läs vandringsupplevelser på Lauhanvuori på finska: http://bit.ly/lauhanvuori

Ladda ner och skriv ut ruttbeskrivningen och kartan här!

Aktiviteter
Camping