#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Se och upplev

Lappajärvi kyrka

Lappajärvi kyrka byggdes 1765 och ligger i Kirkkoniemi i Lappajärvi. Korskyrkan med sina avfasade ytterhörn och klockstapeln är uppförda av Matti Honka. På taket höjer sig en åttkantig ”lyktstruktur” som slutar med en toppspets. Kyrkan har cirka 500 sittplatser.

Kyrkan har renoverats 1904, 1965 och 1987, då den bland annat fick elvärme och en ny orgel. En mer omfattande renovering av kyrkan gjordes 2015. Då målades kyrkan på in- och utsidan, fönstren isolerades, taket tjärades och en del strukturella förändringar gjordes i kyrkans kordel. Dessutom förnyades larm-, brandsläcknings-, belysnings-, el- och ljudsystemen och ändringar gjordes i vindfången.

Kyrkans nuvarande orgel togs i bruk 1987, då församlingen fyllde 350 år. Tillverkare är Hans Heinrichs orgelfabrik och den har 21 register. Maskineriet är mekaniskt. Orgeln placerades på golvplanet och körens plats är bredvid orgeln. Arrangemanget har visat sig fungera i praktiken.

Predikstolen (1765) är gjord av Johan Backman och innehåller målningar, såsom Moses, Johannes döparen och de fyra evangelisterna. Dessutom finns där kristna symboler. Altaret är placerat i ett hörn av kyrkans korscentrum. Ett liknande arrangemang finns bland annat i Jakobstads landsförsamlings kyrka. Altartavlan “Jesu begravning” målades av arkitekten Ilmari Launis 1915.

Fattigpojken vid klockstapelns dörr fick sin nuvarande form 1841. Kyrkbåten i sitt skyddstak på kyrkogården kommer från Itäkylä. Den är ett minne av de kyrkfärder som församlingsborna runt sjön gjorde sommartid innan de nuvarande transportmedlen fanns.

Aktiviteter
Attraktion