#höst #sommar #vinter #vår
Se och upplev, Utflykt

Särkinen stig

Särkinen stig (Särkisen polku) går längs Levaneva myrskyddsområde med avstickare till skogsholmar och till myrens randskogar. Rutten ger utmärkta möjligheter för naturiakttagelser och undersökningar. Leden är lättframkomlig och passar också för mindre erfarna vandrare. I halvvägs finns en ödestuga där man kan vila och uppleva historia. Särkinen stig är en del av den längre leden Kurjen kierros(Tranrutten).

Till ruttens början

Startpunkt 1

Parkeringsplatsen vid Peräkylä Tainuskyläntie 430
66350 Tainus (Kurikka, Jurva)

Bra skyltning (Kurjenkierros) och tydliga informationstavlor vid startpunkten.
(WGS84) N62° 44.82013′ E22° 7.5166′

OBS!

Ruttens längd är 4,6 km. Den börjar med en stig på 1,2 km och fortsätter med en ringled. För att komma tillbaka till startplatsen måste man till slut gå längs samma 1,2 km som man började med. Från rutten finns en förbindelse med en längre (50 km) och mera krävande led Kurjen kierros (Tranrutten).

Ruttbeskrivning

Särkinen stig går i sydöstra hörnet av Levaneva naturskyddsområdet längs omväxlande myrlandskap med avstickare till skogsholmar och till myrens randskogar. Rutten lämpar sig som dagsutflykt för alla som är intresserade av att vandra i naturen även med mindre erfarenhet. Rutten är tydligt spångad, korsningarna är skyltade och i moskogen är rutten markerad med blått mål i trädstammen. Halvvägs längs rutten finns det gamla gårdstunet Särkinen. På området finns en ödestuga och en gammal torkria med kamin, bord, bänkar och loft för övernattning. På gårdstunet finns också en eldplats, vedskjul, brunn, torrtoalett, tältningsområde och informationstavlor om områdets historia och natur.

Svårighet

Stigen går huvudsakligen längs spångar som är i gott skick. Efter myrområdet fortsätter stigen den sista 300 m i torr moskog. Leden är lättframkomlig och går i jämna terränger. Efter gårdstunet Särkinen förändras rutten lite svårframkomligare. Det finns ett par små och fuktiga svackor som är spångade. I skogen man delvis akta sig för rötter.

Bra att veta

I våta eller isiga förhållanden måste man vara försiktigt för spångarna kan vara hala. Lämplig utrustning består av vanlig fritidsklädsel enligt väderlek och joggingskor. Rutten kan vandras under snöfri säsong. På vintern kan man använda snöskor eller åka skidor ända till ödestugan Särkinen. I naturskyddsområdet måste husdjur hållas kopplade. I området följer man principen om skräpfritt friluftsliv, dvs. ta skräpet med dig. Från rutten finns en förbindelse med en längre (50 km) och mera krävande Kurjen kierros-leden (Tranrutten).

Omgivning

Särkinen stigen (Särkisen polku) går längs Levaneva myrskyddsområde med avstickare till skogsholmar och till myrens randskogar. Rutten börjar vid randen av Tainuskylä och går genast ner och längs spångar över myran. Pikkulammi i mitten av mossen syns inte från stigen. Efter den första myran kommer stigen till diket Särkiluoma som har torrt upp marken uppe i Särkijärvi. I mitten av den gamla sjöbottnen finns bara lite vatten närmast på våren. Längs Särkiluoma är skogen tydligt frodigare. Stigen följer den västra kanten av Särkijärvi till åsen av hårt land. På åsen följer stigen en gammal stigbotten i växlande skogsterränger förbi den gamla tjärdalen till det gamla idylliska gårdstunet Särkinen. Idag kan man fortfarande se husgrunderna kvar där. När man byggde vandringsleden flyttade man dit en ödestuga, en gammal torkria. På somrarna blomstrar ängarna kring gården med mångsidig flora och fauna. Den alternativa returen från Särkinen går längs granskogar och bergiga tallskogar. Rutten avviker från en gammal skogsväg och går en bit längs en yngre och tätare granskog. Skogarna är gamla ekonomiskogar i nästan naturtillstånd.

Intressant information om rutten

I myrnaturen kan du se tecken på odling och markanvändning. I utkanten av vildmarken har man levt av naturens villkor. Rutten ger en bra bild på hur jobbigt och krävande livet förr i tiden var. Det gamla gårdstunet med sina ängar är mycket idylliskt.

Ladda ner och skriv ut ruttbeskrivningen och kartan här!

Kontakt information
Locality
Aktiviteter
Camping