#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Kultur, Museer och utställningar, Se och upplev

Skyddskårs- och Lotta Svärd-museet

Skyddskårs- och Lotta Svärd-museet ligger alldeles intill centrumtorget i Seinäjoki. Arkitekten Alvar Aalto ritade byggnaderna på 1920-talet som kanslihus för Södra Österbottens skyddskårskrets och bostadshus för skyddskårskretsens chef Matti Laurila. Byggnaderna med sina gårdar är en kulturmiljö av riksintresse och är skyddade enligt byggnadsskyddslagen.

Utställningen I fosterlandets tjänst i huvudbyggnaden berättar om det frivilliga försvarsarbetet som utfördes av skyddskårerna, lottorna och jägarna. Där visas även lösöre från skyddskårschefen Matti Laurilas hem. I gårdshuset visas utställningen Mannerheims högkvarter i Seinäjoki 1918 och där visas även rörliga utställningar. I museets innergård finns statyn Skyddskåristen av Pentti Papinaho samt reliefen Lottan och skyddskårspojken.

Museet anordnar guidade visningar, evenemang och workshops. Salen på nedervåningen i huvudbyggnaden hyrs även ut till utomstående för exempelvis konferenser, seminarier eller föreläsningar. Kaffeservering kan beställas för grupper. Museibutiken säljer bland annat böcker, vykort och produkter relaterade till utställningarnas teman.

Skyddskårs- och Lotta Svärd-museet hör till Seinäjoki museer. Besök även Södra Österbottens museum.