#höst #sommar #vinter #vår
Se och upplev, Utflykt

Suksenjärvis vandringsled

Rutten går från skogarna vid Parra fritidsområde genom skogsbruksområden i olika skeden till Sivi stuga. En speciell ödemarkskänsla får man vid Suksenjärvi, där man under flyttnings- och häckningstiden kan få se många olika fågelarter. Längs rutten finns flera raststugor och ett vindskydd.

Till ruttens början

Startpunkt 1

Parra fritidsområde, parkeringsplats
Parrantie 27
64799 Teuva
(WGS84) N62 25.616 E21 49.688

Framför parkeringsplatsen, bakom träd och i mitten av byggnader finns träskyltar bl.a. till Sivi stuga (Sivin kämppä) och blåspetsiga pålar som markerar vägen. Rutten är en del av Teuva-Karijoki-vandringsruttnätverk. Från rutten kan man ta sig vidare till Pappilankangas i Östermark (Teuva), Kakkori och Peurajärvi i Bötom (Karijoki) eller till centrum.

Ruttbeskrivningen

Vandringsleden börjar i anslutning till Parra fritidsbostadsområde. I början korsar rutten vägen vid korsningen av Itämetsäntie och Mäntymetsäntie. Längre fram går leden över Hautaharjuntie, en väg som leden följer ända tills den korsar Luovantie. Leden går längs omväxlande stigar i skogar och åkerrenar. Fuktiga partier i norra delen av Mäntyneva passerar man lätt längs kanten. I sydvästra delen går stigen vid en gammal urskog och fortsätter till raststugan Järvikämppä och vidare över Järvitie. Följande mål, Suksenjärvi som är nästan växt igen, är fågelvännens önskedröm med två fågeltorn och ett vindskydd. Därefter fortsätter rutten till Sivi stuga där vandraren kan vila sig lite innan man tar samma stig tillbaka till startpunkten. Alternativt kan man beställa en taxi från Sivi stuga tillbaka till Parra. Vid Järvikämppä och Sivi stuga kan vandraren vila sig i de enkla och gamla stugorna där tankarna lätt flyr till gångna tider. Leden går genom en mångsidig natur med fina detaljer: Längs ekonomiskogar, urskog och strandskog vid Suksenjärvi där tranar trivs. Vid april-maj är sjöns fågelbestånd som störst.

Svårighet

Leden går i varierande natur längs skogsstigar, skogsvägar, åkerrenar och strandstigar. Leden är i huvudsak lätt att vandra. Det finns några fuktigare partier som man själv får välja hur man tar sig förbi. Bara en kort stig till det nordligare fågeltornet är spångad. I våta eller isiga förhållanden kan spångarna vara hala. Höjdskillnaderna längs stigen är små och branta passager saknas helt.

Bra Att Veta

Rutten körs ofta med terränghjulingar som förorsakar ganska djupa spår i stigen. De fuktigaste platserna finns i Mäntyneva vid urskogen och runt det nordligare fågeltornet, där vattnet vid översvämningar kan nå stigen. Även under senhösten och snöfattiga vintrar kan vattnet nå ända upp till anklarna. Därför rekommenderas det vattentäta skor. Under torra perioder klarar man sig i allmänhet bra med vanliga träningsskor. Det rekommenderas också byxor med långa ben. Det finns flera rast- och eldplatser längs stigen, vedbod vid raststugor samt torrtoaletter. Det är bra att packa ner lite toalettpapper. Man följer principen om skräpfritt friluftsliv, dvs. ta skräpet med dig.

Ladda ner och skriv ut ruttbeskrivningen och kartan här!

Kontakt information
Aktiviteter
Camping