#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Se och upplev

Ylistaro kyrka

Ylistaro, som sedan 1658 varit en kapellförsamling under Storkyro, blev en självständig församling 1859 och vid sammanslagningen av församlingar 2009 blev den en kapellförsamling under Seinäjoki församling. Den nuvarande kyrkan i Ylistaro är församlingens tredje. Den stod färdig år 1850 och invigdes i maj 1852.

Man började planera en ny kyrka på 1840-talet när den dåvarande kyrkan började bli för trång. Ylistaroborna planerade att bygga en kyrka av trä, men kejsaren befallde att det skulle byggas en stenkyrka i den kejserliga socknen. Kyrkans placering väckte också diskussion. Vid tiden för byggandet var Ylistaro Finlands största finskspråkiga kapellförsamling med cirka 8 000 invånare. Alla som så önskade måste få plats i kyrkan och Ylistaro fick då Finlands tredje största kyrkobyggnad.

Kyrkan är en av de första representanterna för den tidiga nygotiken i Finland. Den ståtliga kyrkan av sten och tegel har ritats av statsarkitekten E. Lohrman. Kyrkans läktare har placerats på sidorna i två våningar och efter restaurationerna på 1970-talet finns det nu 2 500 sittplatser. I den välvda kyrksalen finns ett stort bågformat fönster, under vilket det finns en altartavla med motivet Jesus på förklaringsberget, målad av Adolf von Becker 1888. Kyrkan är 52 meter lång och 26 meter bred. Huvudkorset på tornet når upp till en höjd av 52 meter.