#sommar
Attraktioner, Kultur, Se och upplev

Jyllinkoski Elpark

Elverks- och IT-museet ligger i en kanjon som bildats av forsen Jyllinkoski i Kurikka. Från kanjonen är höjdskillnaden till den omgivande naturåkern cirka 25 meter. Samtidigt som du besöker museet kan du ta en promenad i naturparken med sin speciella karaktär. I parken finns sällsynta växter och fåglar som är ovanliga med tanke på områdets geografiska belägenhet.

Elverksmuseet i Jyllinkoski är det första i sitt slag i Finland. Museet grundades 1987 i före detta Jyllinkoski kraftverk. Kraftverket började producera el redan 1913 och var i drift till 1970. Kraftverket har restaurerats till sitt ursprungliga skick med generatorer, reglerdon och mätare. Museet ger en bra bild av hur kraftverket producerade elektricitet.

IT-museet flyttade till lokalerna efter att man fått dem som gåva 2010. IT-avdelningen innehåller rikligt med radioteknik ända från förra århundradets början, videoapparater, kameror, utrustning från armén samt annan IT-relaterad utrustning.

Museets lokaler kan utnyttjas även för allmänna arrangemang och familjesammankomster av olika slag. Lokalerna och den omgivande naturen med naturstigar är ett ypperligt ställe även för företags och föreningars friskvårds- och rekreationsverksamhet.
Servering ordnas praktiskt genom lokal catering.

Museiföreningen har restaurerat byggnaderna med ideella krafter. Satsningen har varit betydande, 10 personarbetsår. Finansiering har erhållits från EU, Kurikka stad och privata donatorer. Det landskapsanpassade och uppfräschade kraftverksområdet belönades 2017 av Artturi Leinonens priskommitté med tidningen Ilkkas kulturplakett.

Museet är öppet för allmänheten sommartid kl. 12.00–18.00. För grupper är museet öppet på beställning även andra tider.

Aktiviteter
Attraktion
För grupper
Kaféer