#höst #sommar #vår
Utflykt, Vandringsleder

Jyllinkoski naturstig

Denna naturstig kombinerar naturen och elproduktionens historia på ett fängslande sätt. Älvdalen med branta stränder ligger i mitten av de österbottniska slätterna och där blomstrar friska lundar med sina krävande växter. Jyllinkoski är ett typiskt exempel på hur man genom tiden har byggt nära älv och ett exempel på en stor damm i Kyrö älv. Längs naturstigen som går ända till Kiskonniemi finns mångsidig natur och frodiga strandskogar. Jyllinkoski erbjuder omväxlande terränger, frodiga skogar, lugnvattnen och forsarnas dån.

Till ruttens början

Startpunkt 1

Jyllinkoski elpark
Jyllinkoskentie 126
61300 Kurikka
(WGS84) N62° 35.67084′ E22° 23.68836′

Parkplatsen ligger mellan sommarcaféet och elverksmuseet. Ruttens längd fram och tillbaka är 1,5 km.

Annat

Vid startpunkten börjar också en Familjestig (Perhepolku) som är anpassad för rörelsehindrade. Tur och retur är 1,2 km. Familjestigen är enkel och passar för alla som vill ha en lätt vandring. Vid närheten av ruttens startområde finns en lekplats för barn och ett café som har öppet på somrarna.

Ruttbeskrivning

Naturstigen går längs älvdalens branta stränder ända till Kiskonniemi. Ruttens längd (tur- och retur) är 1,5 km. Naturstigen erbjuder fina landskap och därtill även fysisk träning. Rutten lämpar sig för vandrare som söker lite utmaningar men eftersom rutten är så kort orkar även barnen gå hela stigen. Det är lätt att vandra eftersom trapporna och spångarna markerar rutten och det finns skyltar vid korsningar.

Svårighet

Det finns ett par brantare stigningar längs rutten. I brantaste ställen finns trappor och i fuktigaste ställen spångar. En del av stigningarna eller spångarna kan vara mycket hala i våta eller isiga förhållanden.

Bra att veta

Vid det gamla dammet i Jyllinkoski finns en brygga där man kan njuta av fina landskap mot forsen. Det finns ingen torrtoalett längs rutten. På sommaren finns det ett café på parkeringsplatsen. Rutten kan vandras under snöfri säsong. I naturskyddsområdet måste husdjur hållas kopplad. På området följer man principen om skräpfritt friluftsliv, dvs. ta skräpet med dig. Besökaren klarar sig med träningsskor när det är torrt men lite stadigare vandringsskor är att föredra. Annars räcker det med vanlig fritidsklädsel enligt vädret.

Omgivning

Jyllinkoski är något speciellt i Södra Österbotten. Det är den största forsen i trakten när det gäller höjdskillnaden (12, 5m). Längden är ca 400 m. Forsen börjar från dammen. Redan på 1870-talet byggdes den första dammen av naturstenar där. Den nuvarande dammen byggdes år 1913 och den har höjts två gånger. I älvdalen och längs sluttningarna är jorden näringsrik. Där trivs många krävande lundväxter. Längs Jyllinkoski växer många växter som är mycket sällsynta i Södra Österbotten. Längs den frodiga älvdalen trivs också många krävande fåglar och t.ex. flygekorrar. Tillsammans med lundarna i Pitkämönranta bildar lundarna i Jyllinkoski ett fint naturskyddsområde. Man gjort kartläggningar för att ta reda på områdets arter. Längs naturstigen som går till Kiskonniemi är naturen mångsidig och frodig. Under några år har det funnits får där och man har fått njuta av ett traditionellt landskap. Jyllinkoski erbjuder omväxlande terränger, frodiga skogar och så som lugnvatten som också forsarnas dån.

Intressant information om rutten

Landskap kring naturstigen har blivit starkt formade av kultur. Dammen och elverksmuseet kombinerar Jyllinkoski starkt till traktens historia. Jyllinkoski har påverkat starkt och länge i företagsvärlden. Namnet kombineras fortfarande av många i trakten med elbolaget. Minnesstenen för Kisko-släkt och det traditionella landskapet i Kiskonniemi berättar om traktens starka traditioner i jordbruk och boende. Jyllinkoski ligger nära de mångsidiga tjänster som Kurikka stad erbjuder. Det finns ett museum vid Jyllinkoski elpark som har öppet enligt överenskommelse. Där får man lära sig historia kring elproduktionen i Jyllinkoski. I byggnaden bredvid finns historia om informationsteknologi. Mera information: www.facebook.com/jyllinkoski/ Under somrarna hyr idrottväsendet i Kurikka kanoter som ger en möjlighet till paddling mot Jyllinkoski. Kanoterna kan hyras i torgcafét i mitten av stadskärnan. Adress: Asematie 8, Kurikka. Läs vandringsupplevelser på rutten på finska: http://bit.ly/jyllinkoskenluontopolku

Ladda ner och skriv ut ruttbeskrivningen och kartan här!

Kontakt information
Locality