#höst #sommar #vinter #vår
Se och upplev, Utflykt

Kalajärvi geologiska naturstig

Rutten går i skogsomgivning intill Kalajärvi turistcentrum. Längs stigen finns guidetavlor med uppgifter som man kan testa sina naturkunskaper med samt information om vägen. Den första delen av stigen är anpassad för rörelsehindrade fram till den första rastplatsen och till en skogskoja vid ett stickspår. I observationsskogen får man reda på intressanta fakta om skogen. Turistcentrum intill naturstigen erbjuder möjligheter t.ex. till mat, minigolf eller ett dopp på badstranden.

Till ruttens början

Startpunkt 1

Parkeringsplats vid Kalajärvi
Kalajärventie 6, Seinäjoki (Peräseinäjoki) (WGS84) N62 34.471 E23 06.408

Startpunkten med informationstavlor finns vid parkeringsplatsen på andra sidan vägen Kalajärventie: (WGS84) N62 34.464 E23 06.394

Startpunkt 2:

Parkeringsplatsen på norra sidan av Alavusvägen (väg 672)
i korsningen av Kalajärventie, Seinäjoki (Peräseinäjoki)
(WGS84) N62 34.559 E23 06.328

Ruttbeskriving

Den 3,8 km långa rutten går tätt intill Kalajärvi turistcentrum. Rutten rör sig mestadels i tallskogsdominerad ekonomiskog. Informationstavlorna ger intressant information om natur. Rutten lämpar sig som dagsutflykt för nybörjare eller för barnfamiljer. Den inledande delen av stigen (1,1 km) är anpassad för rörelsehindrade. Vid ruttens startpunkter finns tydliga informationstavlor. Den del av stigen som är anpassad för rörelsehindrade är markerad med blåa rullstolssymboler. I övrigt är stigen markerad med blåa cirklar. Dessutom finns det vägvisare och informationstavlor längs rutten som berättar läget. Det finns ett vindskydd med ved och för rörelsehindrade anpassad torrtoalett ca 1,1km från startpunkten. Några partier är spångade och det finns flera rastplatser längs rutten.

Svårighet

Inledningsvis går Kalajärvi naturstig längs en bred och jämn stig som är anpassad för rörelsehindrade. Därefter följer en skogsstig som ställvis är stenig och rotbeväxt, men ändå relativt lätt att vandra. Det finns knappt några höjdskillnader längs rutten och branta partier saknas helt.

Bra att veta

Man klarar sig bra med vanliga träningsskor, men använd gärna vandringsskor om du har. I våta eller isiga förhållanden kan spångarna vara hala. Rutten kan vandras under snöfri säsong. Man följer principen om skräpfritt friluftsliv, dvs. ta skräpet med dig. Från rutten kommer man också vidare till Kettumäki- Kalajärvi-Sovintola vandringsled och en cykelrutt som går runt Kalajärvi.

Ladda ner och skriv ut: ruttbeskrivning och karta!

Aktiviteter
Camping