#höst #sommar #vinter #vår
Se och upplev, Utflykt

Kungspark

Kungsparkens vandringsled går längs skogar och mosaikartade myrar där skogarna delvis höjer sig tydligt över myran och gör landskapet omväxlande tillsammans med stenar och små berg. Ortnamnen har blivit påverkade av sägner som går tillbaka till 1500-talet då Gustav Vasa gjorde jaktfärder till området. Kungsparken är ett trevligt mål för dagsutflykt såsom för barn som också för lite äldre vandrare.

Till ruttens början

Startpunk 1

Hankajärvi, Hankanen rastplats
Karstulantie 942
63800 Soini
(WGS84) N62° 53.41306′ E24° 22.29022


Det finns vägvisning till rastplatsen Kuninkaanpuisto (Kungspark) längs väg 697

Ruttbeskrivning

Kungsparkens vandringsled går i torra moterränger. Rutten är 7,2 km lång, delvis en ringled och delvis tar man samma väg tillbaka. Stigen är lättframkomlig och passar för alla vandrare. Rutten är tydligt markerad med blått mål i trädstammen och stigen syns tydligt i terrängen. I korsningarna finns skyltar antingen till Kokko-Valkeinen vindskydd eller till Hankanen rastplats. Det finns ett vindskydd längs rutten med ved och torrtoalett. Från vindskyddet fortsätter leden i riktning mot Soramonttu om man inte redan vill återvända tillbaka till startpunkten längs samma väg.

Svårighet

Rutten går huvudsakligen i lättframkomliga terränger. Spångarna som går över myran är i bra skick. Några sluttningar och några sänkor i moskogen gör rutten mera omväxlande.

Bra att veta

Lämplig utrustning består av vanlig fritidsklädsel och rutten kan vandras under snöfri säsong. Startpunkten ligger i Hankakoski vid ån som förenar två sjöar (Hankajärvi och Iso-Punsa). På andra sidan Karstulantie ligger en sommarkiosk och en campingplats med en liten badstrand. I nationalparken måste husdjur hållas kopplade och man följer principen om skräpfritt friluftsliv, dvs. ta skräpet med dig. Mobiltelefonerna hörs huvudsakligen väl. I Soini finns även andra rutter. Till den sydligaste startpunkten för Kungsstigen är det 9 km.

Omgivning

Kungsparkens vandringsled går längs skogar och mosaikartade myrar där skogarna delvis höjer sig tydligt över myren och gör landskapet omväxlande tillsammans med stenar och små berg. Markvegetationen i karga moskogar är karg. Rutten går längs ekonomiskogar där det finns några spår av avverkning. Kungsparkens led går inledningsvis längs spångar över Ketvenneva myrområdet. Det finns flera små myrar och skogsjöar som gömmer sig bakom skogshöjder. Myrar är artrika. I halvvägs av rutten nära sjön ligger vindskyddet KokkoValkeinen. Bakom skogsdungarna gömmer sig Kokkosuo-myran. Från vindskyddet kan man gå samma rutt tillbaka mot skylten Hankanen eller fortsätta ringleden i riktning mot Soramonttu.

Intressant information om rutten

Längs leden finns förkolnade stubbar som berättar om skogsbrukets historia under flottarnas och hästarnas tid. Även skogsbrand har gjort sina spår på mon. Rutten går uppe på åsen Metsä-Korkea genom en tjärdal men det finns ingen informationstavla där. Utanför rutten finns flera fina myrar och små skogsjöar där fågelbeståndet är synnerligen artrikt (t.ex. Iso Ollinlampi och Hoikkalampi). Där trivs t.ex. vattenfåglarna smålom, sädgås och storlom. Särskilt på våren och under häckningstid hör man fåglarna sjunga. Till områdets ödemarksliga arter hör också skogsren även om man nuförtiden ser ännu mindre tecken på dem.

Ladda ner och skriv ut ruttbeskrivningen och kartan här!

Kontakt information
Locality
Aktiviteter
Camping