#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Se och upplev

Soini kyrka

Vid sockenmötet den 6 februari 1791 behandlades byggnadsärendet om Soini kyrka. Efter livliga diskussioner beslutade mötet att som pastorsexpedition köpa en fastighet på ¼ mantal av Erkki Juhonpoika Vakkuri för 222 daler och 10 skilling. Köpebrevet undertecknades den 2 april 1792. Som byggplats för kyrkan bestämdes Mäkäränmäki vid den dåvarande vintervägen. På platsen hade tidigare legat ett torp, vars ägare i skarföret i mars 1793 hade flyttat stugans timmer med kälke till en plats nära nuvarande centrum.

Kyrkan byggdes 1793 av Yrjäänä Lepistö från Kuortane tillsammans med församlingsborna. Vid tiden för kyrkbygget hade Soini 20–30 hus och ca 200–300 invånare. Inga dokument från den tiden med anknytning till kyrkbygget finns bevarade. Så vitt man vet fanns det inte ens några ritningar. Den första kyrkan var en anspråkslös, låg byggnad utan torn med spåntak, ofodrad och omålad. Det fanns åtta fönster med halvmånformade överfönster. Kyrkan hade ingen uppvärmning och den var omålad på insidan. Kyrkan fick ett torn 1840 och då fick den även ett stående brädfoder.

Kyrkan har reparerats 1885 av Juho Kuorikoski, 1962 av Veikko Larkas och den senaste renoveringen 1992 av arkitekt Matti Klemola. Kyrkan målades på utsidan och plåttaket byttes ut 2010.

Soini kyrka är en korskyrka i österbottnisk stil. Den ligger i centrum och har 400 sittplatser. Det finns en hinderfri ingång till kyrkan genom dörren på baksidan (från klockstapeln sett bakom kyrkan).