#höst #sommar #vinter #vår
Utflykt, Vandringsleder

Paukaneva

Paukaneva – en oas nära centrum

Paukaneva är en mosse i Seinäjoki, väster om Nurmo centrum. Den gränsar i sydväst till åkrarna i Alajoki och i väster till avskärningsfåran vid Seinäjoki-älvens mynning. Mossens norra del klyvs av en väg, den så kallade “Kiikun suora” (“Kiikku-rakan”). I Paukanevas sydöstra kant går Österbottenbanan. På området finns ett utsiktstorn och en spångad rutt som färdigställdes år 2000 och fungerar som naturvandringsled. På rutten från Vasavägen är de första 700 metrarna hinderfria.

Växtlighet och djurliv

Växtligheten på Paukaneva är karg och typisk för mosstypen; fuscum- och lågstarrmosse samt högmosse och risrik sphagnummyr. Fågellivet i mossen är mycket rikligt. I Paukaneva häckar bland annat stor- och småspov samt flera måsarter. Under flyttningstiden är mossen en rastplats för svanar och gäss.

Historia

Åkerfälten omkring Paukaneva, såsom Pajuneva och hela Alajokislätten i sydväst har gjorts odlingsbara genom svedjebränning av myrarna redan på 1700-talet. Som en följd av hungeråren på 1860-talet försökte man göra hela Paukaneva odlingsbar. Kronan gav stöd till dikning av mossen, men arbetet visade sig vara omöjligt på grund av mossens sankhet. På 1700- och 1800-talen bedrevs även tjärbränning på området. I början av 1700-talet byggdes en spångad led över Paukaneva samtidigt med bönehuset i Nurmo. Längs den spångade leden kunde seinäjokiborna, som inte hade någon egen kyrka, ta sig till Nurmo. Den spångade leden förstördes vid en stor skogsbrand 1752.

Under inbördeskriget 1918 vid de så kallade avrättningarna i Paukaneva sköts minst 27 tillfångatagna rödgardister vid kanten av mossen. De avrättade begravdes i mossen. 20 av kropparna grävdes upp redan samma år. En del av de avrättade vilade i sin krigsgrav ända till 1944, då de flyttades till kyrkogården i Nurmo. På platsen har senare rests ett minnesmärke.

På Paukaneva har byggts en spångad led, en rastplats och ett fågeltorn med hjälp av EU-finansiering. Byggarbetet genomfördes med ideella krafter genom föreningen Lakeuden Elämysliikunta rf:s försorg.

Det finns parkeringar på tre ställen: vid Vasavägen, Kiikuntie samt änden av Karhinkatu nära Nurmo centrum.

Kontakt information
Locality