#höst #sommar #vinter #vår
Attraktioner, Se och upplev

Lakeuden Risti

Huvudkyrkan i Seinäjoki församling är ritad av Alvar Aalto och invigdes 1960. Förslaget med namnet Lakeuksien Risti (”slätternas kors”) vann överlägset den arkitekttävling som utlystes för planeringen av kyrkan och det visade sig att ritningarna var gjorda av Alvar Aalto med assistenter. Senare ändrades namnet på den katedralformade kyrkan till Lakeuden Risti.

Enligt Aaltos skiss skulle kyrkan beläggas med svart, slipad granit, men på den slutliga kyrkobyggnaden är det endast väggarnas nedre del och kapellets väggar som är av svart granit och de övriga väggarna är av vitslammat murat tegel. I den ståtliga kyrksalen finns det 1 200 sittplatser och på orgelläktaren 124. Även kyrksalens inredning är i sin helhet designad av Aalto. Den 65 meter höga klockstapeln syns vida omkring på slätten. Ursprungligen planerades kyrkan som det nya stiftets centrum, men slutligen placerades biskopssätet i Lappo. Kyrkan var den första byggnaden i förvaltnings- och kulturcentret i Seinäjoki. Numera är helheten som Alvar Aalto ritade känd under namnet Aalto-centret.